Dilluns 11 i dimarts 12 de
novembre de 2013 va tenir lloc als locals de l’Institut d’Estudis Catalans, el
Simposi Internacional Les pedreres medievals a la Corona d’Aragó“.  La inauguració del mateix va anar a càrrec
del Dr. Carles Mancho, Director de l’Institut d’investigació en cultures
medievals (IRCUM) i de la Dra Francesca Español, Presidenta d’Amics de l’Art
Romànic, entitat organitzadora.
La primera de les ponències, amb
un marcat caràcter globalitzador del contingut de les jornades, va anar a
càrrec de la Dra. Francesca Español (IEC. Universitat de Barcelona), va
versar sobre les «Les pedreres medievals
a la Corona d’Aragó»
. La segona de les ponències matinals, «Una producció original:
les construccions en marbre a la Catalunya nord durant l’edat
mitjana»
 de la Dra. Geraldine Mallet, Universitat de Montpeller
no es va poder llegir per l’absència justificada de la ponent.
Presentació del Simposi a càrrec del Dr. Carles Mancho, Director de l’Institut d’investigació en cultures medievals (IRCUM)
Després de la pausa-café, el Dr.
Michel Martzluff, Maître de Conférences, Universitat de Perpinyà i el
  Dr. Aymat Catafau, Maître de Conférences, també
de la Universitat de Perpinyà ens van oferir una interessant ponència
sobre
  «Diversité d’origine des marbres blancs dans le bâti médiéval en
Roussillon. L’exemple de la chapelle haute du château royal de Perpignan.
Approches pluridisciplinaires
» . En aquest estudi hi va col·laborar
també Pierre Giresse, professor emèrit de la Universitat de Perpinyà, que no va
poder assistir a l’acte. La sessió del matí es va cloure amb la ponència sobre
 «
Las canteras de alabastro en
Aragón. Datos sobre su explotación y uso en las artes plásticas de
los siglos XV y XVI
» a càrrec de Jesús Criado Mainar de la Universitat
de Saragossa.
Lectura de les ponències de la Dra.
Francesca Español;  d
els Drs.
Michel Martzluff i Aymat Catafau, del professor 
Jesús Criado
Mainar i el col.loqui final del primer mati.
A la tarda es van presentar tres
comunicacions de membres d’AAR:  «
Dades
sobre pedreres a l’àrea de Lleida a través de les fonts medievals
» a
càrrec del Dr. Francesc Fité Llevot de la Universitat de Lleida;  «
De la pedrera a la catedral. Els casos
de Barcelona i Girona
» per part de l’historiador de l’art Dr.
Joan Valero Molina i «
Usos, artifexs i
comerç de la pedra de Montjuïc [Barcelona] a l’època medieval
» llegida
per l’historiador de l’art Dr. Joaquim Graupera. La sessió d’aquest primer
dia es va cloure amb un animat col·loqui amb una àmplia participació.
Lectura de les comunicacions de la primera tarda pels Drs. i membres d’AAR: Francesc Fité; Joan Valero i Joaquim Graupera.
La sessió del segon dia va començar
amb un altre torn de ponències. La primera d’elles, «
Pedreres i pedra a la Mallorca medieval (segles XIV-XV)» va
anar a càrrec de la Dra. Maria Barceló Crespí de la Universitat de
les Illes Balears. Va cloure aquesta primera part de la sessió matinal, la
segona de les ponències «
El
abastecimiento de materiales pétreos en la ciudad de Valencia durante la
época foral
» a càrrec del Dr. Luis Arciniega de la Universitat de València. Després de la pausa-cafè, es va
donar torn a la lectura de la comunicació «
La
explotación de canteras en Valencia ca.1430: un negocio en transformación
»
a càrrec de la
 historiadora de l’art Dra.
Encarna Montero i, tot seguit,
 a la
celebració del col·loqui sobre les intervencions del matí que va cloure amb la
pausa per dinar.
Col.loqui del segon matí amb la participació de Dra.
Maria Barceló; Dr.
Luis Arciniega i la Dra.
Encarna Montero.
 
Per la tarda, es va cloure la
última sessió del Simposi amb la presentació de quatre comunicacions més: «
Les pedreres de Folgueroles i
rodalia (Osona)»
a càrrec de l’historiador Carles Puigferrat; «Explotació, transport i ús de pedres per a
la construcció en el món medieval
» a càrrec de Màrius Vendrell de
la Universitat de Barcelona; «L
a façana
gòtica de Santa Maria de Puigcerdà i la seva restauració. Els materials
desvetllats
» a càrrec del restaurador Rudi Ranesi i finalment «La problemàtica de la conservació
i restauració del gres vermell. Diversos exemples. Scala Dei i Santa Maria
de Santiga
» per la també restauradora Luciana Pocostales.
Màrius
Vendrell durant la seva intervanció i els participants en el col.loqui de la segona tarda: 
Luciana
Pocostales, 
Carles
Puigferrat i 
Rudi Ranesi.
El Simposi  va concloure amb el darrer dels col·loquis
sobre les comunicacions presentades per la tarda i una valoració global a tall
de conclusions a càrrec de la Dra. Francesca Español, Presidenta d’Amics de
l’Art Romànic i organitzadora de l’acte. Esperant la publicació de les actes,
tothom va coincidir en l’èxit del Simposi atenent la qualitat de les
comunicacions presentades, la diversitat d’enfocs oferts (historiadors, de
l’art, geòlegs, restauradors, historiadors, documentalistes..) i l’amplia
participació de públic.
Moment del comiat del SImposi i lectura de les conclusions a càrrec de la Dra. Francesca Español
Públic assistent al primer dia del Simposi