Junta directiva

Junta directiva actual

President …………Dr. Joan Valero Molina   [Regesta Imperii][Academia][Dialnet]
Vicepresidenta….Dra. Francesca Español Bertran  [Regesta Imperii][Academia][Dialnet]
Tresorera………… Sra. Rosa M. Martin Ros  [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
Secretari…………..Sr. Alberto Cortés Burón
Delegat de l’IEC…… Dr. Xavier Barral i Altet [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
Vocals:
– Dr. Francesc Fité i Llevot [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
– Dr. Teresa Huguet Termes [Regesta Imperii][Academia][Dialnet]
– Dr. Joaquim Graupera Graupera  [Regesta Imperii][Academia][Dialnet]
– Sr. Jordi Mota Montserrat [Regesta Imperii][Academia][Dialnet]

Junta directiva 2017-2021
(Elegida en l’Assemblea General Extraordinària de Socis del 29 de maig de 2017)

Presidenta …………Dra. Francesca Español Bertran  [Regesta Imperii][Academia][Dialnet]
Vicepresidenta.…… Sra. Rosa M. Martin Ros  [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
Secretari………….. Dr. Joaquim Graupera Graupera  [Regesta Imperii][Academia][Dialnet]
Tresorer…………… Dr. Joan Valero Molina   [Regesta Imperii][Academia][Dialnet]
Delegat de l’IEC…… Dr. Antoni Pladevall i Font  [Regesta Imperii]-[Academia]-[Dialnet]
Vocals:
– Sra. Laura Calzada Reig
– Sra. M. Lluïsa Castellanos Rayo
– Sr. Alberto Cortés Burón
– Sra. Olívia Riera Garriga
– Sra. M. Teresa Serra Casserra

 

Junta directiva 2014-2017
Presidenta …………Dra. Francesca Español Bertran
Vicepresidenta.……Sra. Rosa M. Martin Ros
Secretari………….. Dr. Joaquim Graupera Graupera
Tresorer…………..  Sr. Diego Mesa de Lózar
Delegat de l’IEC…… Dr. Antoni Pladevall i Font
Vocals:
– Dr. Francesc Fité Llevot
– Dr. Joan Valero Molina
– Sra. M. Lluïsa Castellanos Rayo
– Sra. Núria Fortuny Solís
– Sra. Guadalupe Miras Bernal (Fins 11 d’abril de 2016)

Junta directiva 2013-2014

Presidenta …………Dra. Francesca Español Bertran
Vicepresidenta…….Sra. Rosa M. Martin Ros
Secretari.…………. Dr. Joaquim Graupera Graupera
Tresorera…………..Dra. Teresa Huguet Termes
Delegat de l’IEC…… Dr.Antoni Pladevall i Font
Vocals:
– Dr. Francesc Fité Llevot
– Dr. Joan Valero Molina
– Sra. M. Lluïsa Castellanos Rayo
– Sra. Núria Fortuny Solís
– Sra. Guadalupe Miras Bernal

Junta directiva 2009-2013

Presidenta …………Dra. Francesca Español Bertran
Vicepresidenta……. Sra. Rosa M. Martin Ros
Secretari………….. Dr. Joaquim Graupera Graupera
Tresorer…………..  Dr. Joan Valero Molina
Delegat de l’IEC….   Dr.Antoni Pladevall i Font
Vocals:
– Dr. Francesc Fité Llevot
– Sra. Tura Clarà Vallès
– Sra. M. Lluïsa Castellanos Rayo
– Sra. Núria Fortuny Solís
– Sra. Guadalupe Miras Bernal

Junta directiva 2008-2009

Presidenta:  M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresident:  Antoni González i Moreno-Navarro
Secretari: Josep M. Palau i Baduell
Tresorer: Joan Valero i Molina
Delegat de l’IEC:  Joan F- Cabestany i Fort
Vocals:
– Francesca Español i Bertrán
– Joaquim Graupera i Graupera
– Verònica Jiménez i Ferran
– Rosa M. Martín i Ros
– Elena Martínez i Gay
– Aida Mestres i Domènech
– M. Dolors Solé i Gras
– Josep M. Xarrié i Rovira

Junta directiva 2006-2007

Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresident: Antoni González i Moreno-Navarro
Secretari: Josep M. Palau i Baduell
Tresorera: Tura Clarà i Vallès
Delegat de l’IEC: Joan-F. Cabestany i Fort
Vocals:
– Àngela Majó i Rais
– Rosa M. Martín i Ros
– Elena Martínez i Gay
– Aida Mestres i Domènech – M. Dolors Solé i Gras
– Josep M. Xarrié i Rovira
Vocal honorari: Josep M. Domingo i Abadia

Junta directiva 2004-2006

Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresident:
 Antoni González i Moreno-Navarro
Secretària: Àngela Majó i Rais
Tresorera: Tura Clarà i Vallès
Delegat de l’IEC: Joan-F. Cabestany i Fort
Vocals:
– Rosa M. Martín i Ros
– Elena Martínez i Gay
– Aida Mestres i Domènech
– Josep M. Palau i Baduell
– M. Dolors Solé i Gras
– Josep M. Xarrié i Rovira
– Vocal honorari: Josep M. Domingo i Abadia

Junta directiva 2002-2004

Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresident: Antoni González i Moreno-Navarro
Secretària: Guadalupe Miras i Bernal
Tresorer: Alfred Pérez i García
Delegat de l’IEC: Joan-F. Cabestany i Fort
Vocals:
– Rosa Alcoy i Pedrós – Pere Beseran i Ramon
– Jordi Camps i Sòria
– Àngela Majó i Rais
– Rosa M. Martín i Ros
– Elena Martínez i Gay
– Josep M. Xarrié i Rovira
– Vocal honorari: Josep M. Domingo i Abadia

Junta directiva 2001-2002

Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresidenta: Elena Martínez i Gay
Secretària: Guadalupe Miras i Bernal
Tresorer: Alfred Pérez i García
Delegat de l’IEC: Joan-F. Cabestany i Fort
Vocals:
– Rosa Alcoy i Pedrós
– Pere Beseran i Ramon
– Jordi Camps i Sòria
– Josep M. Domingo i Abadia
– Fernando Landa i Martínez
– M. Jesús Muñoz i Villegas

Junta directiva 2001-2002

Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresidenta: Elena Martínez i Gay
Secretària: Guadalupe Miras i Bernal
Tresorera: Àngela Majó i Rais
Delegat de l’IEC: Joan-F. Cabestany i Fort
Vocals:
– Rosa Alcoy i Pedrós
– Pere Beseran i Ramon
– Jordi Camps i Sòria
– Josep M. Domingo i Abadia
– Fernando Landa i Martínez
– M. Jesús Muñoz i Villegas

Junta directiva 1999-2000

Presidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Vicepresidenta: Elena Martínez i Gay
Secretària: Guadalupe Miras i Bernal
Tresorera: Àngela Majó i Rais
Delegats de l’IEC: Antoni Pladevall i Font ; Joan-F. Cabestany i Fort
Vocals:
– Josep M. Domingo i Abadia
– Rosa Alcoy i Pedrós
– Pere Beseran i Ramon
– Jordi Camps i Sòria
– Fernando Landa i Martínez
– M. Jesús Muñoz i Villegas
– Maria Porter i Moix

Junta directiva 1998-1999

President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Secretària: Guadalupe Miras i Bernal
Tresorera: Àngela Majó i Rais
Delegat de l’IEC: Antoni Pladevall i Font
Vocals:
– Josep M. Domingo i Abadia
– Rosa Alcoy i Pedrós
– Pere Beseran i Ramon
– Jordi Camps i Sòria
– Fernando Landa i Martínez
– Elena Martínez i Gay
– M. Jesús Muñoz i Villegas
– Maria Porter i Moix
– Vocal delegat de Sabadell: Feliu Carreras i Vidal

Junta directiva 1994-1998

President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Secretari: David Dalmases i Pons
Tresorera: Àngela Majó i Rais
Delegat de l’IEC: Antoni Pladevall i Font
Vocals:
– Josep M. Domingo i Abadia
– Rosa Alcoy i Pedrós
– Pere Beseran i Ramon
– Jordi Camps i Sòria
– Fernando Landa i Martínez
– Maria Porter i Moix
– Vocal delegat de Sabadell: Feliu Carreras i Vidal

Junta directiva 1991-1994
President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Secretari: David Dalmases i Pons
Tresorera: Àngela Majó i Rais
Delegat de l’IEC: Antoni Pladevall i Font
Vocals:
– Josep M. Domingo i Abadia
– Rosa Alcoy i Pedrós
– Pere Beseran i Ramon
– Jordi Camps i Sòria
– Fernando Landa i Martínez
– Jordi Saura i Farrés
– Vocal delegat de Sabadell: Feliu Carreras i Vidal
Junta directiva 1989-1991
President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Secretària: Josefina Arribas i Vinuesa
Tresorer: Josep M. Domingo i Abadia
Delegat de l’IEC: Manuel Mundó i Marcet
Vocals:
– Rosa Alcoy i Pedrós
– Jordi Camps i Sòria
– David Dalmases i Pons
– Francesca Español i Bertran
– Carme Joan i Guardiola
– Àngela Majó i Rais
– Secretària redactora: Elvira Cardona i Miret

Junta directiva 1987-1988
President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Secretària: Josefina Arribas i Vinuesa
Tresorer: Josep M. Domingo i Abadia
Delegat de l’IEC: Manuel Mundó i Marcet
Vocals:
– Rosa Alcoy i Pedrós
– Jordi Camps i Sòria
– Francesca Español i Bertran
– Ramon Guix i Santies
– Carme Joan i Guardiola
– Maria Porter i Moix
– Secretària redactora: Elvira Cardona i Miret
Junta directiva 1985-1987
President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: M. Teresa Matas i Blanxart
Secretària: Núria Fortuny i Solís
Tresorer: Josep M. Domingo i Abadia
Delegat de l’IEC: Manuel Mundó i Marcet
Vocals:
– Ramon Vall i Rimblas
– Rosa Alcoy i Pedrós
– Joan Armengol i Armadà
– Robert Durbà i Alemany
– Francesca Español i Bertran
– Maria Porter i Moix
– Secretària redactora: Elvira Cardona i Miret
Junta directiva 1983-1985
President: Joan-F. Cabestany i Fort
Vicepresidenta: Maria Porter i Moix
Secretària: Núria Fortuny i Solís
Tresorer: Josep M. Domingo i Abadia
Delegat de l’IEC: Manuel Mundó i Marcet
Vocals:
– Ramon Vall i Rimblas
– Joan Armengol i Armadà
– Robert Durbà i Alemany
– Francesca Español i Bertran
– M. Teresa Matas i Blanxart
– Secretària redactora: Elvira Cardona i Miret
Junta directiva 1981-1983
President: Ramon Vall i Rimblas
Vicepresident: Joan-F. Cabestany i Fort
Secretària: Maria Porter i Moix
Tresorer: Josep M. Domingo i Abadia
Delegat de l’IEC: Manuel Mundó i Marcet
Vocals:
– Joan-Albert Adell i Gisbert
– Montserrat Pagès i Paretas
– Antoni Pladevall i Font
Junta directiva 1979-1981
President: Josep M. Gavín i Barceló
Vicepresident: Ramon Vall i Rimblas
Secretària tresorera: Maria Porter i Moix
Delegat de l’IEC: Manuel Mundó i Marcet
Vocals:
– Montserrat Pagès i Paretas
– Ramon Millet i Domènech
Junta directiva 1977-1979
President: Antoni Pladevall i Font
Vicepresident: Jordi Vigué i Viñas
Secretària tresorera: Maria Porter i Moix
Delegat de l’IEC: Joan Ainaud de Lasarte
Vocals:
– Anton Vilarrúbias i Codina
– Josep M. Gavín i Barceló