Qui som

Amics de l’Art Romànic (AAR) és una filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció Històrico-Arqueològica. Fou fundada l’any 1977 i té com a finalitat principal la recerca històrica i arqueològica i la divulgació de l’art romànic, així com dels seus antecedents i consegüents pròxims (l’art preromànic i l’art gòtic), i, en general, de la cultura romànica i medieval a les terres catalanes i als altres territoris que hi estigueren en contacte o relació. Per tal d’assolir aquestes fites, AAR porten a terme un seguit d’activitats periòdiques, com ara col·loquis, cicles de conferències, sessions de treball, visites, etc. Anualment editen la revista Lambard on s’informa de totes les activitats que ha realitzat a terme l’entitat, que, a més inclou breus col·laboracions, ressenyes bibliogràfiques, notícies.

Els AAR, amb l’objectiu d’estimular la redacció en català de treballs d’iniciació a la recerca sobre les activitats pròpies de la societat, convoquen anualment, dins del Cartell de premis i de borses d’estudi de l’Institut d’Estudis Catalans, el Premi dels Amics de l’Art Romànic, amb alternança de treballs d’investigació per als períodes preromànic i romànic i gòtic.

Els Amics de l’Art Romànic tenen uns cinc-cents cinquanta socis, entre els que són de mèrit, els numeraris, els agregats i les entitats.

Els Amics de l’Art Romànic es regeixen per uns estatuts aprovats per l’Assemblea General dels Amics de l’Art Romànic el 14 de juny de 1990  i ratificats pel Ple de d’Institut d’Estudis Catalans el 21 de maig de 1991.

[Per descarregar els text dels Estatuts]