El 19 de novembre de 2012, Joan Ramon González Pérez,
president de l’associació “Amics de la Seu Vella de Lleida”, ha dut a
terme una conferència dedicada a la presentació del darrer número de la
publicació Seu Vella, on es recullen les actes del congrés que l’any
2001 es va realitzar sota el títol “El campanar de la Seu Vella i els
campanars gòtics a la Corona d’Aragó”. Aquesta circumstància li ha permès
parlar sobre l’entitat que presideix i publica la revista, una associació molt
activa que desenvolupa un gran nombre d’activitats de tipus diversos
(culturals, lúdiques…) i que enguany ha celebrat quaranta anys d’existència.
El conferenciant ha glossat els elements més significatius de la història del
monument que els representa (la Seu Vella de Lleida i, en un sentit més ampli,
el conjunt monumental del turó) tot destacant la important significació que té,
tant des d’un punt de vista històric com sentimental, per als habitants de la
ciutat. Ha repassat els moments històrics més destacats, centrant-se especialment
en el campanar, objecte del congrés, i a continuació ha fet menció d’alguns
dels treballs inclosos en el llibre.