El passat dilluns 21 de maig de 2012 es va
presentar el volum XXII de la revista Lambard.
Estudis d’art medieval
corresponent al curs 2010-2011 i editada per Amics
de l’Art Romànic. L’acte, que va tenir lloc a les 19 h, a la sala Pi i Sunyer
l’Institut d’Estudis Catalans, va estar presentat per la presidenta de l’Entitat
Dra. Francesca Español i per la secretària redactora Sra. Gudalupe Miras. En aquest número es publiquen els treballs que es van
presentar en el passat cicle de conferències dedicades al col·leccionisme i per
aquesta raó es va convidar el President del Gremi d’Antiquaris de Catalunya,
Sr.Carles Xarrié Sánchez, per tal que glossés els articles i el contingut del
volum.
El monogràfic, que porta per títol La descoberta del món medieval al segle XIX,
està integrat pels articles  d’Alberto
Velasco González, L’Exposició
Retrospectiva de Barcelona de 1867 i els inicis del col·leccionisme de pintura
gòtica a Catalunya
(p.9-66); Vicente de la Fuente Bermúdez, Del altar a la vitrina. El coleccionismo del arte románico (p.67-89); Sebastià
Sánchez Sauleda, Col·lecionisme, art i
reminiscències medievals: Charles Deering i el Palau Maricel de Sitges
(p.91-112); Joaquim
Graupera Graupera, Col·leccionisme
privat i patrimoni local. La fundació del Museu de Mataró (1894)
 (p.115-132) i Francesc
Fité Llevot, Puig i Cadafalch i la
primera intervenció a Sant Pere d’Àger (1922-1923)
(p.135-161).
A banda d’aquesta part monogràfica hi ha una
miscel·lània amb els articles de Francesca Español Bertran, L’art al servei de Jaume II: els mausoleus
dinàstics i el claustre de Santes Creus portaveus àulics
 (p.165-201) i el de Rosa Maria
Martín Ros, Les capes del Cardenal
Albornoz i del Bisbe Bellera: una mateixa lectura iconogràfica per a dos
moments del brodat anglès del segle XIV
(p.203-251).
En el present volum també s’hi pot trobar
informació sobre l’entitat, com la composició de la mesa per al curs 2010-2011
i la memòria del curs 2010-2011, a banda de les normes de presentació
d’originals per a l’edició.
Per poder adquirir la revista Lambard, hom s’ha d’adreçar al Portal de Publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans. Per als socis, però, es
distribueix de forma gratuïta.