Dilluns 21 d’octubre de 2013, a les 19.00
hores, va tenir lloc la conferència del cicle El gòtic a l’abast «La vidriera en el gòtic civil català. Donem-li
llum a un art perdut», a càrrec de la Sra. Carme Domínguez Rodes, historiadora
de l’art.
La xerrada,
presentada pel Dr. Joaquim Graupera, secretari d’AAR tingué lloc a la sala Pere
i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme 47,
Barcelona.
 
La Sra. Carme Domínguez Rodés és llicenciada
en geografia i història (1981) i en història de l’art (1984) per la Universitat
de Barcelona i ha dedicat gran part dels seus estudis a la vidriera gòtica
catalana, tema que ha esdevingut la seva especialitat. Ha presentat un gran
nombre de treballs en diferents congressos i jornades i ha publicat articles
sobre aquest tema en revistes especialitzades, des de diverses perspectives (la
documentació, la iconografia, els artífexs, la tècnica, la conservació, etc.).
Forma part de l’equip d’investigació del
 Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA), programa
de l’Institut d’Estudis Catalans que es troba integrat en el conjunt de
programes sota els auspicis de la Unió Acadèmica Internacional (UAI), federació
d’acadèmies i institucions científiques amb voluntat de cooperació
internacional, amb seu a Brussel·les, a la qual pertany l’IEC des de l’any
1922. L’objectiu genèric d’aquest programa és l’estudi científic i documentat
(amb publicació final) de totes les vidrieres medievals, fins al segle xvi, d’edificis religiosos i civils. Pel
que fa als vitralls de Catalunya, l’IEC ha compilat més de tres mil
transparències, conservades al seu arxiu històric, i ha publicat cinc volums
dins la sèrie d’Espanya (VI a X).
 
La xerrada es va centrar en
les vidrieres medievals documentades i conservades del gòtic català. Des del segle
xiv, Barcelona va esdevenir una
ciutat activa en el camp de la producció de vidre amb una fira pròpia que es
celebrava l’1 de gener (Ninou) al Born. Malgrat que hi ha documentats forns al
Pla d’en Llull (1453) i al carrer de Viladalls (1316), part de la producció
s’importava de fora sent els de Flandes els més apreciats.
La Sra. Carme Domínguez va
destacar la ingent tasca de buidat dels arxius i la documentació de vitralls
civils, ja que s’han conservat molt pocs i va dedicar gran part de la
conferència a l’inventari de les vidrieres conservades i documentades
explicitant el nom dels seus artífexs, promotors i temes tractats en la
decoració. D’aquesta manera tenim documentades vidrieres als palaus reials de
Mallorca, Barcelona, Lleida i Saragossa. Als ajuntaments de Barcelona, Girona i
Cervera i a la Llotja de Barcelona, entre d’altres. Quant als artífex va
destacar la col·laboració en alguns casos amb pintors de renom com Bartolomé
Bermejo, Bernat Martorell, entre d’altres, en la confecció dels cartrons de les
vidrieres.
El Dr. Joaquim Graupera en la presentació de la conferència.
La Sra. Carme Domínguez Rodés  durant la xerrada.