L’Institut d’Estudis Catalans va lliurar,
el 22 d’abril, els Premis Sant Jordi 2013, que integren el
 LXXXII
Cartell de premis i de borses d’estudi
 de
l’IEC. En total, s’han lliurat vint-i-vuit premis i dinou borses d’estudi, per
un import de cent cinquanta mil euros. L’obertura de l’acte va ser a càrrec de
Salvador Giner, president de l’IEC, que en el seu parlament va definir els
Premis com «un estímul per fer avançar el país en aquell territori de què
depenem en darrer terme, el de la saviesa i el coneixement, i esdevenir el país
que volem». Durant la cerimònia s’ha presentat, també, el
 LXXXIII Cartell de premis i borses d’estudis del’IEC.
Giuseppe Grilli, Premi Internacional
Catalònia 2013, va intervenir en nom dels premiats. Grilli va reflexionar sobre
l’estat de la cultura catalana . Grilli és catedràtic de Literatura Espanyola a
la Universitat de Roma Tre i ha estat premiat per la seva notable aportació als
estudis sobre literatura i llengua catalanes de les diverses èpoques i per la
difusió de la cultura catalana a Itàlia. La cloenda de l’acte va ser a càrrec
del conseller de Justícia, que va destacar que els valors d’«exigència,
catalanitat i obertura», que regeixen l’IEC des que es va fundar, han de ser
una referència avui pel país.
Els Amics de l’Art Romànic, a proposta
d’una ponència integrada per la Dra.Francesca Español i Bertran, el Dr. Joaquim
Graupera i Graupera i el Dr. Joan Valero Molina, van acordar atorgar el Premi
dels Amics de l’Art Romànic corresponent a l’any 2013  a la senyora Margarida Muñoz Milán pel treball
«Les pintures murals romàniques de
l’absis de Santa Maria d’Àneu. Debats entorn d’una  imatge singular».
Aquest premi va ser instituït
l’any 1993 i s’ofereix a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig
sobre art i cultura catalanes referent, en aquest torn, al període preromànic o
romànic.

Premiats 2013 amb els membres de la Junta de l’IEC