L’Institut d’Estudis Catalans va lliurar, el 22 d’abril, els Premis Sant Jordi 2014, que integren el LXXXIII Cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC. Cent trenta-quatre mil euros que «són una magnífica inversió per a la recerca científica en general i, en especial, per la creació i difusió del llenguatge científic en català», tal com va afirmar el president de l’Institut, Joandomènec Ros, en l’obertura de l’acte. Durant la cerimònia es va presentar, també, el LXXXIV Cartell de premis i de borses d’estudi, corresponent a la convocatòria de l’any vinent.

Un dels premiats d’enguany és Jordi Porta, que ha estat reconegut amb el Premi Catalunya de Sociologia per la seva tasca com a organitzador i impulsor de la sociologia i les ciències socials a Catalunya, així com pel seu lideratge en la Fundació Jaume Bofill, que ha permès la projecció nacional i internacional de la sociologia catalana. Porta va estar l’encarregat de parlar en nom dels premiats. En la seva intervenció, va destacar l’amplitud de temes que abracen el conjunt de premis i borses d’estudi que atorga l’IEC, que reflecteixen «la seva concepció d’expressions de la cultura, analitzades des del rigor i la ciència». D’altra banda, va valorar la connexió de l’acadèmia amb la realitat social del país i la seva capacitat de resposta davant dels temes d’actualitat. En aquest sentit, va fer referència als posicionaments i declaracions institucionals fets per l’IEC en els últims anys, i en va citar alguns com, per exemple, la nota sobre el tancament de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) o la declaració en defensa del model educatiu actual de Catalunya.


Øivind Andersen, president de la Unió Acadèmica Internacional (UAI) ―a què pertany l’IEC des de 1922―, va estar l’encarregat de cloure l’acte. En el seu parlament, Andersen va posar èmfasi en la participació de l’Institut en projectes de recerca internacionals com és el cas del Corpus des Troubadours i en el fet que l’IEC ha format part, històricament, del buró de la UAI.

Els Amics de l’Art Romànic, a proposta d’una ponència integrada per la Dra.Francesca Español i Bertran, el Dr. Joaquim Graupera i Graupera i la Sra.Rosa Maria Martin van acordar atorgar el 20 Premi dels Amics de l’Art Romànic corresponent a l’any 2014 a la senyora Xènia Granero Villa  pel treball «La dansa de Salomé en la pintura catalana del segle XIV. Estudi iconogràfic i apunts estilístics.». Aquest premi va ser instituït l’any 1993 i s’ofereix a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre art i cultura catalanes referent, en aquest torn, al període gòtic.

Per a més informació: Llista de Premis i Premiats
Aspecte de la sala en el lliurament de premis [Foto: IEC- Jordi Pareto]
Aspecte de la mesa presidencial en el lliurament de premis [Foto: IEC- Jordi Pareto]
La senyora Xènia Granero Villa en el moment de rebre el premi d’AAR de mans del president de l’Institut, Joandomènec Ros  [Foto: IEC- Jordi Pareto]
Tots els premiats del LXXXIII Cartell de premis i de borses d’estudi de l’IEC.  [Foto: IEC- Jordi Pareto]