Com a complement del cicle Els jueus a Catalunya, el dissabte 18
de febrer es va realitzar una visita comentada al Centre Bonastruc ça Porta de
Girona i el Museu d’ Història dels jueus, amb un recorregut pel barri jueu gironí
a càrrec de la Dra.Sílvia Planas directora del mateix i presidenta del Institut
d’Estudis Nahmànides.
El principal objectiu del Museu és preservar i difondre la
història de les comunitats jueves de Catalunya, que al llarg de tota l’edat
mitjana varen formar part i varen contribuir decisivament en la trajectòria
històrica i al desenvolupament cultural i científic del país i especialment
contribuir a difondre la comunitat jueva de Girona.
Durant la visita es van comentar una selecció de les onze sales
que conformen el recorregut del museu i que relata aspectes de la vida
quotidiana, la cultura i la història de les comunitats jueves a Catalunya i a
Girona en època medieval.
En la majoria dels casos, s’ha procurat
il·lustrar les explicacions del recorregut museològic amb exemples procedents
de la història de la Girona jueva. Aquests exemples, tant documentals com
arqueològics o iconogràfics, ens van ofererir una explicació genèrica de les
formes de vida jueva a la Catalunya medieval.
Un cop visitat el museu es va fer un recorregut per les cases del
call pel carrer Sant Llorenç, carrer Claveria, carrer Cúndaro i carrer de la
Força. Va ser molt interessant la visita a la casa particular del que havia
estat casa de Lleó Avinay, un dels darrers regidors de l’Aljama gironina,
actualment casa Colls-Labayen
.

 La Dra.Sílvia Planas directora del museu i el Dr.Quim Graupera en el moment de presentar l’activitat.
La Dra.Sílvia Planas directora del museu durant la visita al museu.
La Dra.Sílvia Planas directora del museu durant la visita al museu.
VIsita al pati de la casa de Lleó Avinay, un dels darrers regidors de l’Aljama gironina, actualment casa Colls-Labayen.