El passat  divendres 20 de desembre de 2013  va tenir lloc la  conferència «Joaquim Folch i Torres i els
estudis d’art romànic» a càrrec de la Dra. Francesca Español, Presidenta d’AAR
i professora de la Universitat de Barcelona. L’acte, que s’emmarca dins
l’homenatge a Joaquim Folch i Torres, va tenir lloc a la sala Pere i Joan
Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans al 
carrer del Carme 47 de Barcelona i va estar presentat pel Dr. Joaquim Graupera, secretari de l’entitat.
Al llarg de la seva
exposició la Dra Francesca Español va valorar les aportacions de la figura de
Joaquim Folch i Torres (Barcelona, 1886
Badalona,1963) al coneixement i
estudi de l’art català. En primer lloc esmentar la seva faceta de descobridor
del valor de l’art medieval del Pirineu esmentant però que no va ser el pioner
ja que altres el precediren (Mn.Alcover, 
Francesc Carreras Candi, Puig i Cadafalch, Domènech i Muntaner, etc). La
faceta més interessant d’aquest personatge va ser la de director general dels Museus d’Art de Catalunya (1920 -1939), en la qual es preocupà
per bastir una xarxa de Museus Nacionals ( Museu d’Art a la Ciutadella i Montjuic;
el del tèxtil a Sant Cugat; les arts sumptuàries a la capella de Santa Àgeda….),
malgrat que molts d’aquests projectes no reeixiren. La Dra. Español recalcà que
alhora de pensar els museus, no els va concebre solament com a sales expositives,
sinó que es va preocupar per dotar-los de equipaments (biblioteca, sales de
restauració…). Una faceta que no descuidà va ser la de la divulgació, d’aquesta
manera dirigí les publicacions periòdiques Vell i nou, Gaseta
de les Arts
 i el Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona.
Aquest disseny de l’estructura dels museus catalans el va anar confeccionat a
partir de una sèrie de viatges per visitar els grans museus europeus, fet que
no va ser massa entès a la seva època malgrat el recolzament de Puig i Cadafalch.
Al llarg de la xerrada es
va analitzar també la política d’adquisicions 
amb la incorporació en el seu temps de la col·lecció Pladiura (1932) i
l’esforç per la salvaguarda del patrimoni català durant la guerra civil amb el
trasllat del fons a Olot i desprès a Paris amb l’organització d’una exposició
l’any 1937.
La Dra Francesca Español
també va valorar la seva relació amb altres persones importants per la
salvaguarda del patrimoni artístic català, com el ja mencionat Puig i
Cadafalch, Eduard Toda, Francesc Cambó entre altres. Joaquim Folch publicà
diversos estudis i monografies sobre l’art i els artistes i un recull de poesia. Deixà, inèdita,
una ambiciosa Història de la pintura catalana del segle
XIX
i es poden rastrejar nombrosos estudis seus a l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, moltes vegades dedicats
a les arts industrials. De totes elles, la Dra. Francesca Español destacà la
seva obra dedicada a la pintura romànica sobre fusta (1956) i la direcció de l’Art Català (1957) on començaren a
publicar una colla d’historiadors de l’art que agafarien el relleu de la seva
generació com Frederic Pau Verrié,  Adolf
Florensa, entre d’altres.
Aquesta xerrada va
significar la cloenda dels actes en homenatge a la seva persona, els quals han
estat organitzats i coordinats per la Fundació Folch i Torres. Per aquest
motiu, desprès de la conferència de la Dra. Español van intervenir les senyores
Marta Montmany i Mercè Vidal, comissàries de les activitats que s’han anat fent
durant tot l’any en el seu homenatge i del Sr. Ramon Folch I Camarasa, nebot i
membre de la Fundació Folch i Torres.
Com es tradicional abans
de nadal l’acte es va cloure amb un tast de neules i cava per desitjar les
bones festes a tots els associats.

Per a més informació sobre Joaquim Folch i Torres: cliqueu aquí
Conferència «Joaquim Folch i Torres i els estudis
d’art romànic» a càrrec de la Dra. Francesca Español
Cloenda dels actes en homenatge 
Intervencions en els parlaments de cloenda: Dra. Español (Presidenta d’AAR); Ramon Folch I Camarasa, membre de la Fundació Folch i Torres); Mercè Vidal i Marta
Montmany (comissàries de les activitats).