El passat dilluns 13 de febrer
de 2017 va tenir lloc, a la sala Nicolau d’Olwer, Institut d’Estudis Catalans,
la última de les conferències del XXXI Cicle de conferències dins el marc del
Centenari Josep Puig i Cadafalch «Josep Puig i Cadafalch (1867-1956). Memòria
de l’historiador I de l’arquitecte». Aquesta va anar a càrrec del Sr. Eduard
Riu-Barrera, Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, amb
el títol «El primer romànic com a projecte europeu de Josep Puig i Cadafalch en
temps d’entreguerres».

Eduard Riu-Barrera va situar  el temps en que Josep Puig i Cadafalch va
bastir la seva teoria sobre l’origen del primer art romànic entre  els anys 1918-1939. El seu discurs es va centrar
en com Puig va articular una arquitectura moderna reformulant diversos estil
històrics tot replantejant l’art local  per
bastir un art global. Aquest projecte li va permetre fer una mirada a Europa
amb un projecte cosmopolita que no va ser entès per la historiografia
espanyola. Segons Riu-Barrera hom ha d’entendre la creació de l’IEC com una
forma de superar aquests límits acadèmics imposats per la historiografia
espanyola i establir els propis criteris científics, amb aquesta institució com
a eina.
En temps de Puig, aquesta
visió va ser durament criticada per Eugeni d’Ors. Des de La Veu de Catalunya, el portaveu del catalanisme polític
conservador, i a través del “Glosari”, la columna periodística més
influent del segle passat, Ors, convertit en Xènius, va redactar una sèrie d’articles
d’expressió personal, contra aquesta visió de Puig el 1911. Per altra banda,
aquestes teories europeistes van tenir la seva continuïtat amb l’obra de l’arquitecte
Marià Rubió i Tudurí (1896 – 1962) publicades en el llibre Catalunya amb Europa (1932).

Riu-Barrera es va dedicar
també a repassar com la historiografia catalana actual havia tractat aquesta
teoria europeista de Puig . Aquesta recerca es va iniciar amb els treballs de
Ramon Grau i Marina López, publicats a
Ictineu.
Diccionari de les ciències i les arts als Països Catalans (1979),
i també en
diversos articles publicats per Xavier Barral i Olivier Poisson.

Presentació de la conferència i cloenda del curs a càrrec de la Dra. Francesca Español, presidenta d’AAR-IEC.
El Sr. Eduard Riu-Barrera en un moment de la seva intervenció
Públic assistent a la xerrada