El passat divendres 21 de desembre de 2012
a les
19.00 hores
, es va presentar
el projecte
«La
portalada de Ripoll, Patrimoni de la Humanitat»
a càrrec de l’il·lustríssim senyor Jordi Munell, alcalde
de Ripoll, i la senyora
Carme Polo, assessora del
projecte
.
El 27 de desembre de 2011, els grups
municipals de l’Ajuntament de Ripoll van aprovar en el ple una moció conjunta
en la qual proposaven a la UNESCO que declarés la portalada del monestir de
Santa Maria de Ripoll com a Patrimoni de la Humanitat. La iniciativa buscava el
reconeixement i els recursos necessaris per continuar preservant-la portalada i
poder-la promocionar. 
En primer lloc, el senyor Munell, va presentar el significat i simbologia
del monestir de Ripoll dins la història de Catalunya. El cenobi, en època
medieval, va esdevenir un centre d’irradiació religiosa i cultural amb una
prestigiosa biblioteca de la qual solament se’n conserva una petita part. També
va ser un impulsor de la repoblació de la Catalunya Vella, a més de sepulcre
dels primers comtes catalans. Munell va assenyalar que, el 2013, Ripoll serà la
capital de la cultura catalana i que, aprofitant aquest esdeveniment, seria un
bon moment perquè la idea prengués cos i es poguessin endegar els tràmits.
Per la seva part, la senyora Carme Polo, assessora del projecte va argumentar les raons que s’han de defensar per
presentar la candidatura de consideració d’un valor patrimonial com a “Patrimoni
de la Humanitat” per la UNESCO.
El Patrimoni de la
Humanitat o Patrimoni Mundial és un pla de protecció dels béns
culturals i naturals del món, proposat per l’Organització de les Nacions Unides
per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), a través de la
“Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial Cultural i
Natural”, aprovat el 1972. També és conegut amb altres noms com
ara Patrimoni Mundial de la Humanitat, Patrimoni Comú de la
Humanitat, Patrimoni Cultural de la Humanitat (en el cas dels béns
culturals) o Patrimoni Natural de la Humanitat (pel que fa als béns
naturals). A data de 15 d’agost del 2010, conformen la llista
del Patrimoni de la Humanitat 911 béns, dels quals 704 són culturals, 180
naturals i 27 mixtos (culturals i naturals), pertanyents a un total de
151 estats.
Segons Polo, la candidatura solament es
demana per la portada ja que el monestir no és una peça única com a monestir
romànic pel fet que les restes conservades són una recreació d’Elies Rogent de
finals del segle XIX.
L’acte va acabar amb un petit refrigeri de
neules i cava en motiu de la celebració de les festes de Nadal.
La senyora Carme Polo, assessora del projecte, l’il·lustríssim senyor
Jordi Munell, alcalde de Ripoll, i la senyora Rosa Maria Martín, sots presidenta d’AAR.
La senyora Carme Polo, assessora del projectel’il·lustríssim senyor Jordi Munell, alcalde de Ripoll, i la senyora Rosa Maria Martín, sots presidenta d’AAR.
Públic assistent a l’acte.