El passat Sant
Jordi es va obrir el termini per la presentació de treballs per a la 20a convocatòria del premi dels Amics de
l’Art Romànic (2014)
per a treballs de recerca.
Aquest premi va
ser instituït l’any 1993 i esta dirigit a qualsevol treball d’investigació, bibliogràfic
o d’assaig sobre art i cultura  catalanes.
S’adjudica en
dos torns: 1) període preromànic o romànic; 2) període gòtic.  En aquest torn del 2014, és per al període
gòtic.
Condicions:
 • El treball ha de tenir una
  extensió màxima de cinquanta fulls de format ISO A4.
 • Poden prendre part en aquesta
  convocatòria estudiants universitaris i titulats des de l’1 de febrer de 2009.
 • No es poden considerar els
  treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’Institut o
  per una altra institució.

Premi:
 • La dotació del premi és de
  nou-cents euros (900 €). Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de
  l’IRPF.
 • Es poden concedir fins a dos
  accèssits.
 • Es podran recollir els treballs no
  premiats fins al 30 de juny de 2014.
 • L’Institut no es compromet a
  tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.
 • El pagament dels imports dels
  premis prescriu el dia 18 de juliol de 2014.
 • Amics de l’Art Romànic publicarà
  el treball premiat en la revista
  Lambard.
  Estudis d’Art Medieval.

Termini d’admissió de candidatures:  2 de desembre de
2013, a les 13 hores