El passat dilluns, 28 d’abril de 2014, a les
19.00 hores va tenir lloc la conferència del cicle El romànic a l’abast: «La portalada de Ripoll i els seus
instruments musicals» a càrrec del Sr. Antoni Madueño, musicòleg. El
conferenciant ha començat exposant quines són les fonts per al coneixement dels
instruments medievals: l’arqueologia (els exemplars que s’han conservat, pocs i
en estat fragmentari), la iconografia, les fonts documentals i, amb una certa
cautela, la informació que ens proporcionen els actuals instruments folklòrics.
Centrant-se en la portalada de Ripoll, ha analitzat els diferents indrets i
escenes on apareixen els instruments, concretament als Ancians de l’Apocalipsi,
el rei David i els músics, Nabucodonosor i els músics, els músics acompanyant
l’Arca de l’Aliança i un pastor tocant el corn del calendari. Amb relació als
instruments representats, s’hi reconeix la flauta de Pan, la rota (mig arpa,
mig salteri), l’arpa, la fídula o viola, la giga, la campana i el corn.