Els directors i directores de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, en relació al litigi
de les obres d’art procedents de Sixena manifestem el nostre desacord amb
l’execució provisional dictada el passat 1 de desembre que obliga al retorn al
Monestir de Sixena de 44 peces que formen part de la col
·lecció del Museu de Lleida:
diocesà i comarcal. Decisió que no ha tingut en compte les resolucions
administratives dictades a l’empara del que estableix la Llei del Patrimoni Cultural
Català, així com tampoc tots els informes de conservació que aconsellen no executar
el trasllat fins que no hagi una sentència definitiva. Alhora lamentem que aquesta
actuació es produeixi en un context marcat per l’aplicació a Catalunya de l’article
155 de la Constitució i per la provisionalitat definida per la convocatòria de les
eleccions al Parlament de Catalunya per al dia 21 de desembre.

Estem convençuts de la legitimitat i legalitat de la compra dels objectes feta per la
Generalitat i el Museu Nacional en el seu moment i, fruit d’aquest convenciment,
donem suport al Museu de Lleida en defensa dels seus interessos i drets, i
reivindiquem la bona gestió i conservació patrimonial efectuada.

Com a professionals del patrimoni ens preocupa que en aquesta operació de trasllat
es posin en perill la integritat física d’algunes de les obres, tal i com els informes
dels tècnics assenyalen, així com que no s’hagi dut a terme una planificació tècnica
que garanteixi en tot moment la seva correcta preservació. Igualment volem
assenyalar la manca de garanties a efectes de conservació que presenta l’espai que
ha d’acollir les peces objectes del trasllat i que tampoc es garanteixi un veritable
accés públic a aquest fons patrimonial en cas que aquest sigui finalment traslladat.

Així mateix, volem manifestar el nostre suport al Museu de Lleida en la defensa de la
unitat de la seva col
·lecció, així com el recolzament a totes les treballadores i
treballadors del museu per la situació que estan patint i que afecta el
desenvolupament quotidià de la seva feina, centrada en la protecció, conservació,
documentació, estudi i difusió del patrimoni cultural que custodien.

Museu d’Art Jaume Morera de Lleida, Sr. Jesús Navarro
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, Sra. Mireia Rosich
Museu d’Art de Girona, Sra. Carme Clusellas
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, Sr. Josep Giralt
Museu del Cau Ferrat de Sitges, Sra. Vinyet Panyella
Museu Frederic Marès de Barcelona, Sr. Josep M. Trullén
Museu de Valls, Sr. Jordi París
Museu d’Art de Cerdanyola, Sr. Txema Romero
Museu de la Garrotxa d’Olot, Sra. Montserrat Mallol
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Sr. Lluís Prat
Museu de l’Empordà de Figueres, Sr. Eduard Bech
Museu de Manresa, Sr. Francesc Vilà
Museu Episcopal de Vic, Sr. Josep M. Riba
Museu de Reus, Sr. Marc Ferran
Museu d’Art de Sabadell, Sra. Engràcia Torrella
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Sr. Pepe Serra