Junta Directiva d’AAR/IEC del període 2021-2025, elegida a l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de socis d’Amics de l’Art Romànic del 21 de juny de 2021:
 
President: Joan Valero Molina
Vicepresidenta: Francesca Español Bertran
Secretari: Albert Cortés Buron
Tresorera: Rosa Maria Martín i Ros
Vocals:
Joaquim Graupera i Graupera
Francesc Fité i Llevot
Teresa Huguet Termes
Jordi Mota Montserrat