Premi dels Amics de l’Art Romànic (per a estudiants)

27a convocatòria

Premi instituït l’any 1993 i ofert a un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre art i cultura catalanes, referent, en aquest torn, al període preromànic o romànic.

En la sessió del 25 de març de 2021, el Ple de l’IEC, a proposta d’una ponència formada per Francesca Español i Bertran, Joaquim Graupera i Graupera, Rosa Maria Martín i Ros i Joan Valero i Molina (membres de la Junta Directiva dels Amics de l’Art Romànic), ha acordat atorgar el Premi dels Amics de l’Art Romànic corresponent a l’any 2021 al senyor

Max Pérez Muñoz

pel treball

Alexandre Deulofeu i el redescobriment del romànic empordanès.